Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich

AktualnościO StowarzyszeniuMuzykoterapiaKrajowa Rada MuzykoterapiiWspółpraca międzynarodowaForum MuzykoterapeutówDokumentyKontakt

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Zakład Muzykoterapii

 


Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich
Zarząd Główny

Szanowni Państwo
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w


VII MIĘDZYNARODOWYM FORUM MUZYKOTERAPEUTÓW

na temat

„MUZYKOTERAPIA - STAŁOŚĆ I ZMIANA”

Pod honorowym patronatem
JM Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. AM dr hab. Krystiana Kiełba
 

 

Termin konferencji:
16-17 października 2014 roku


Miejsce konferencji:
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Komitet Naukowy:


• prof. AM dr hab. Sławomir Sidorowicz - przewodniczący (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)
• dr Helena Cesarz (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)
• dr Paweł Cylulko (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)
• dr Lidia Kataryńczuk-Mania (Uniwersytet Zielonogórski)
• dr Klaudia Kukiełczyńska-Krawczyk (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)


Założenia teoretyczne konferencji:


        W roku 2012 minęło 40 lat od utworzenia pierwszego w Polsce Zakładu Muzykoterapii w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (obecnie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu). Przez niemal ćwierć wieku wrocławska uczelnia była jedynym miejscem w Polsce, gdzie prowadzono studia muzykoterapeutyczne i badania naukowe z zakresu muzykoterapii. Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna pracowników i współpracowników Zakładu Muzykoterapii umożliwiła wypracowanie skutecznych metod kształcenia i rozwijania kompetencji zawodowych muzykoterapeutów i stała się fundamentem „Wrocławskiej Muzykoterapii”. Innowacyjne działania pionierów „Wrocławskiej Muzykoterapii” - prof. dr Tadeusza Natansona i dr Andrzeja Janickiego były niezwykle ważne nie tylko w środowisku lokalnym, ale wywarły wpływ na poziom naukowy i praktykę muzykoterapeutyczną w całej Polsce. Czterdziestolecie działalności Zakładu Muzykoterapii pozwala na refleksje nad nieustannie zachodzącymi zmianami w teorii i praktyce tej dyscypliny oraz implikuje coraz to nowe pytania dotyczące tego co w niej jest trwałe, niezmienne i fundamentalne oraz tego co zmienne, ulotne i przemijające.
W ramach konferencji zostaną wygłoszone referaty, komunikaty, doniesienia, przeprowadzone warsztaty i praktyczne pokazy, przy czy proponujemy Państwu następujące bloki tematyczne:
• Wrocławska Muzykoterapia - osoby i dzieło
• Paradygmaty muzykoterapii XXI wieku i perspektywy dalszego jej rozwoju
• Muzykoterapia w promocji i profilaktyce zdrowotnej
• Diagnoza muzykoterapeutyczna
• Wczesna muzykoterapeutyczna interwencja
• Działania muzykoterapeutyczne w integracji społecznej i edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami
• Muzykoterapia i medycyna
• Wyzwania etyczne zawodu muzykoterapeuty
• Duchowość a muzykoterapia
• Badania naukowe z zakresu muzykoterapii


Warunki uczestnictwa i opłata konferencyjna:


Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa oraz wniesienie opłaty konferencyjnej. Kartę zgłoszenia oraz kopię dowodu wpłaty uprzejmie prosimy o przesłanie drogą mailową do dnia 30.04.2014 r. na adres: e-mail: forum.mt@amuz.wroc.pl.
 

Opłata konferencyjna wynosi:

 

 

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych, spotkanie towarzyskie, zaświadczenie o udziale w konferencji, egzemplarz publikacji przygotowanej na konferencję. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa organizatorzy nie zwracają opłaty konferencyjnej.

Wpłaty prosimy kierować na konto Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Numer konta: 40 1090 2398 0000 0001 0205 0428,
Bank Zachodni WBK, z dopiskiem: „VII Forum Muzykoterapeutów”. Po przesłaniu zgłoszeń rozesłany zostanie Komunikat nr 2.


Publikacja:


Publikacja pt. „Wrocławska Muzykoterapia” zostanie przygotowana i wydana na konferencję w formie recenzowanej monografii. Warunkiem zakwalifikowania pracy do druku jest uzyskanie przez autora pozytywnej recenzji. Teksty prosimy przygotować zgodnie z zasadami podanymi w załączeniu. Artykuły prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: zaklad.mt@amuz.wroc.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2014 r.


Komitet organizacyjny:


• dr Paweł Cylulko - przewodniczący
• mgr Daniela Colonna-Kasjan - sekretarz
• dr Helena Cesarz
• dr Klaudia Kukiełczyńska-Krawczyk
• mgr inż. Danuta Szostak
• mgr Agnieszka Szymajda
• mgr Anna Szymik


Kontakt:
mgr Daniela Colonna-Kasjan
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław
e-mail: forum.mt@amuz.wroc.pl.

mgr Daniela Colonna-Kasjan dr Paweł Cylulko
Sekretarz Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego Komitetu Organizacyjnego

 

mgr Daniela Colonna-Kasjan                                                           dr Paweł Cylulko

Sekretarz                                                                              Przewodniczący

Komitetu Organizacyjnego                                                           Komitetu Organizacyjnego