Generalne Posiedzenie Europejskiej Federacji Muzykoterapii w Würzburgu

Przedstawiciele stowarzyszeń muzykoterapeutów z 24 krajów Europy – Wurzburg 2015

W dniach 16-17. 05. 2015 w Würzburgu ( Niemcy) odbyło Generalne Posiedzenie Europejskiej Federacji Muzykoterapii (EMTC). W obradach wzięli udział przewodniczący stowarzyszeń muzykoterapeutów z 24 państw Europy. Polskę reprezentowała przewodnicząca Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich – p. Agnieszka Szymajda.

Tematyka obrad dotyczyła statusu zawodu muzykoterapeuty w poszczególnych krajach Europy, standardów ich kształcenia oraz etyki zawodu. Uczestnicy dzieli się osiągnięciami naukowymi, badawczymi z zakresu muzykoterapii oraz wymieniali się doświadczeniami praktycznymi.

Przewodnicząca SMP p. Agnieszka Szymajda przedstawiła doroczne sprawozdanie z działalności polskich stowarzyszeń muzykoterapeutów. Czynnie uczestniczyła w pracach dwóch grup roboczych:

  1. Grupa zajmująca się wymianą bieżących doświadczeń muzykoterapeutów z Europy Środkowej- przewodnicząca dr Elena Fitzthum- Austria.
  2. Grupa zajmująca się statusem zawodowym muzykoterapeuty w poszczególnych krajach Europy- przewodnicząca dr MelanieVoigt .

Omówiono również problematykę przyszłorocznego Europejskiego Kongresu Muzykoterapii w Wiedniu – lipiec 2016.

 

Comments are closed.