III Seminarium z muzykoterapii

Szanowni Państwo,
Zarząd Główny Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich we Wrocławiu zaprasza na Walne Zgromadzenie (zebranie sprawozdawczo – wyborcze) oraz III Seminarium z muzykoterapii,  które odbędą się w sobotę, 2 kwietnia 2016 r. w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, w Sali Kameralnej na I piętrze.
Program III Seminarium z muzykoterapii
Uprzejmie informujemy, że udział w seminarium dla Członków Stowarzyszenia, którzy mają uregulowane składki za lata 2013-2015 jest bezpłatny. Dla innych Osób zainteresowanych uczestnictwem - opłata wynosi 60 PLN. Studenci muzykoterapii są zwolnieni z opłat. Każdy z Uczestników otrzyma zaświadczenie.
Serdecznie zapraszamy!
W  imieniu Członków ZG SMP
Agnieszka Szymajda –przewodnicząca
WPŁATY DO DNIA 25.03.2016  PROSIMY KIEROWAĆ  NA KONTO:
Zarząd Główny Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich:
PKO BP S.A. 63 1020 5242 0000 2202 0118 1080 z dopiskiem: III Seminarium z muzykoterapii  02.04.2016
WYPEŁNIONĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA PROSIMY WYSŁAĆ NA ADRES:  seminarium.02.04@gmail.com  do dnia 25.03.2016.
(Prosimy wszystkie osoby zainteresowane o wypełnienie i wysłanie KARTY ZGŁOSZENIA oraz zgłoszenia swojego udziału oraz posiadanie dowodów wpłat: członkowskiej   i seminaryjnej)
Poniżej KARTA ZGŁOSZENIA oraz opis warsztatów i notki o osobach prowadzących

Comments are closed.