Krajowa Rada Muzykoterapii

Inicjatywa powołania przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich Krajowej Rady Muzykoterapii uzyskała pełne poparcie i akceptację delegatów, którzy przybyli 27.03.2009 r. na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. Spowodowało to, iż decyzją Zarządu Głównego z 14 kwietnia 2009 r. została powołana do życia Krajowa Rada Muzykoterapii. Zaakceptowany został także jej skład osobowy, postawione zostały cele do realizacji i przyjęto plan i formy pracy. Krajową Radę Muzykoterapii tworzą osoby mające bogate doświadczenie w tworzeniu struktur studiów muzykoterapii, osoby zajmujące się organizacją procesu kształcenia muzykoterapeutów, osoby znaczące dla polskiej muzykoterapii oraz czynni zawodowo specjaliści posiadający wieloletnią praktykę muzykoterapeutyczną. Poszczególni członkowie Rady reprezentują polskich muzykoterapeutów wywodzących się z różnych szkół, podejść, orientacji, środowisk, miast i obszarów z terenu całej Polski, a nie tylko członków Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich, gdyż nie wszystkie osoby wchodzące w jej skład są członkami Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich.

W skład Krajowej Rady Muzykoterapii weszły następujące osoby:

– dr Helena Cesarz − wiceprzewodnicząca Rady (kierownik Dwuletnich Podyplomowych Studiów Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław);

– dr Paweł Cylulko – przewodniczący Rady (przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich, Wrocław);

– dr Elżbieta Galińska (Klinika Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Warszawa);

– dr Andrzej Janicki (honorowy prezes Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich, Stronie Śląskie);

– prof. Andrea Jaworska (kierownik Zakładu Muzykoterapii i Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin).;

– prof. Sławomir Kaczorowski (kierownik Studiów Niestacjonarnych Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Łódź);

– lek. med. Maciej Kierył (Centrum Zdrowia Dziecka, Centralny Szpital Kolejowy, Warszawa);

– dr Ewa Klimas-Kuchtowa (kierownik Studiów Podyplomowych Muzykoterapii Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków);

– dr Kinga Lewandowska (Uniwersytet Gdański, Gdańsk);

– prof. dr hab. Wojciech Pospiech (kierownik Katedry i Zakładu Muzykoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz);

– prof. dr hab. Sławomir Sidorowicz (kierownik Zakładu Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław)*.

Wszyscy członkowie wyrazili zgodę na pracę społeczną, wykonywaną nieodpłatnie na rzecz Krajowej Rady Muzykoterapii, a tym samym polskich muzykoterapeutów.

Przyjęto, iż do zadań Krajowej Rady Muzykoterapii będzie należało:

– opracowanie i opiniowanie rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych obejmujących standardy kształcenia i szkolenia muzykoterapeutów umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych;

– opracowanie wymogów zasad przyznawania certyfikatów aktywnym zawodowo muzykoterapeutom;
– opracowanie standardów stosowania muzykoterapii w postępowaniu profilaktycznym, leczniczym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym, wychowawczym i edukacyjnym;
– opracowanie kodeksu etycznego muzykoterapeuty.

Zadania swoje Krajowa Rada Muzykoterapii realizuje na zasadach współpracy jej członków w ramach wspólnych spotkań roboczych na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Pomiędzy spotkaniami członkowie komunikują się i współpracują, wymieniając poglądy między sobą za pomocą technologii teleinformatycznych (telefon, fax, internet itp.) oraz przy pomocy Poczty Polskiej.

Do pierwszych głównych zadań Krajowej Rady Muzykoterapii należy opracowanie “Projektu ustawy o zawodzie muzykoterapeuty”.
Prace nad projektem do tej pory są prowadzone sukcesywnie w następujących etapach:

– I etap (czerwiec−sierpień 2009 r.). Autorskie opracowanie przez Pawła Cylulko treści i formy “Projektu ustawy o zawodzie muzykoterapeuty”.

– II etap (wrzesień 2009 r. – luty 2010 r.). Konsultacje mające na celu sprawdzenie poprawności pod kątem merytorycznym projektu i naniesienie uwag, sugestii zgłoszonych przez członków Krajowej Rady Muzykoterapii dotyczących treści i formy ustawy.

– III etap (marzec–czerwiec 2010 r.). Konsultacje mające na celu sprawdzenie poprawności projektu pod kątem przepisów polskiego i unijnego prawa i naniesienie uwag, sugestii zgłoszonych przez prawników.

– IV etap (czerwiec 2010 r. – styczeń 2011 r.). Dalsze prace merytoryczne nad projektem ustawy.

– V etap (luty 2011 r.). Wydanie drukiem “Projektu ustawy o zawodzie muzykoterapeuty”.

– VI etap (od marca 2011 r.). Rozsyłanie “Projektu ustawy o zawodzie muzykoterapeuty”.

– VII etap (od maja 2011 r.). Zamieszczenie “Projektu ustawy o zawodzie muzykoterapeuty” w wersji elektronicznej na stronie Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich.

– VIII etap (od lipca do grudnia 2011 r.). Zbieranie uwag i sugestii na temat proponowanego tekstu projektu ustawy o zawodzie muzykoterapeuty.

– IX etap (od stycznia 2012 r.). Dalsze prace nad projektem ustawy.

Ustawa składa się z dziewięciu rozdziałów, w których określone zostały oprócz przepisów ogólnych, przejściowych i końcowych m.in. zadania muzykoterapeuty, wymagania kwalifikacyjne, zasady wykonywania zawodu i uzyskiwania tytułu specjalisty w tym zakresie oraz zasady prowadzenia rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu muzykoterapeuty.