prof. UZ, dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania

Od 15.12.2012r.  wiceprzewodnicząca  Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich we Wrocławiu,  jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Była organizatorką studiów podyplomowych „Muzykoterapia w edukacji” na Uniwersytecie Zielonogórskim. Prowadzi zajęcia z edukacji muzycznej, edukacji artystycznej dzieci, emisji głosu, pedeutologii na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu.  Od wielu lat prowadzi  na studiach podyplomowych z Oligofrenopedagogiki  przedmiot: Terapia muzyką i tańcem; na Logopedii z Terapią Pedagogiczną : Logorytmikę, Muzykoterapię w edukacji. W badaniach naukowych koncentruje się na rozwijaniu zainteresowań muzycznych dzieci i  młodzieży, pracy nauczycieli muzyki, emisji głosu, terapii pedagogicznej poprzez działania muzyczne. Jest rzeczoznawcą podręczników do muzyki z ramienia MEN, członkiem Zarządu Programowego OMEP z siedzibą w Warszawie, członkiem ISME i innych stowarzyszeń (E.E.Gordona, Masażystów Dźwiękiem).

Aktywnie współpracuje z przedszkolami  Nr 3 , 17, Sióstr Elżbietanek  w Zielonej Górze w zakresie umuzykalnienia i terapii muzycznej. Organizuje warsztaty artystyczno-terapeutyczne, współpracuje z ośrodkami  terapeutycznymi, uczestniczyła w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. W swoim dorobku posiada 2 monografie: „Wychowawcze aspekty zajęć umuzykalniających w przedszkolu”, „Nauczyciel edukacji muzycznej we współczesnej rzeczywistości kulturalnej”, ponad 80 artykułów i prace redakcyjne (11) m.in.  „Wybrane elementy terapii w procesie edukacji artystycznej”, „Metody i formy terapii sztuką”, „W kręgu zagadnień edukacji artystycznej i terapii, „Terapia dźwiękiem”, współredakcja z    I. Kowalkowską „Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy”, współredakcja  z  J. Karczem „Terapia sztuką w edukacji”.

lidia_km@poczta.onet.pl