mgr inż. Danuta Szostak

Nauczyciel muzyki i muzykoterapeuta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Mechaniczno- Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Rytmiki Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu, Studiów Podyplomowych w zakresie Pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, Studiów Podyplomowych w zakresie Muzykoterapii we Wrocławskiej Akademii Muzycznej, specjalista (I i II stopień specjalizacji) w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo. Zajmuje się nauczaniem muzyki i terapią muzyczną dzieci upośledzonych umysłowo. Prowadzi także zajęcia z muzykoterapii grupowej z dziećmi niemówiącymi. Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. W czasie wolnym śpiewa w Kameralnym Chórze „Capella Ecumenica” pod dyrekcją Adama Rajczyby oraz w chórze Kościoła Uniwersyteckiego „Marianum” pod dyrekcją Marka Zborowskiego.