dr Helena Cesarz

Muzykoterapeutka, pedagog muzyczny, absolwentka Wychowania Muzycznego oraz Podyplomowych Studiów Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (dawniej PWSM), pracownik dydaktyczny Zakładu Muzykoterapii (muzykoterapia kliniczna, techniki muzykoterapii, muzykoterapia w zaburzeniach psychicznych – ćwiczenia).

We wrocławskiej Akademii Muzycznej piastowała funkcję Prodziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii oraz Prorektora ds. Studenckich.
Od 1999 roku (do chwili obecnej) kierownik Podyplomowych Studiów Muzykoterapii, współzałożycielka Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich – przez pięć kadencji jego v-ce przewodnicząca. W ciągu ponad trzydziestu lat pracy prowadziła muzykoterapię na bazie różnych ośrodków – głównie z osobami zaburzonymi psychicznie, ale również chorymi na serce, niepełnosprawnymi ruchowo oraz z osobami starszymi. Autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych – w przeważającej większości – muzykoterapii osób z zaburzeniami psychicznymi.