dr Paweł Cylulko

Starszy wykładowca w Zakładzie Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Ukończył studia we wrocławskiej Akademii Muzycznej w dwóch specjalnościach: muzykoterapia i edukacja muzyczna. Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie rehabilitacji ruchowej uzyskał na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Paweł Cylulko jest współzałożycielem Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich, obecnie przewodniczącym jego Zarządu oraz pomysłodawcą, założycielem i redaktorem naczelnym kwartalnika „Muzykoterapia Polska”. Posiada w swoim dorobku liczne publikacje z dziedziny muzykoterapii, w tym trzy książki oraz artykuły naukowe. Wielokrotnie brał udział w audycjach radiowych i telewizyjnych poświęconych muzykoterapii. Do głównych kierunków zainteresowań naukowych dr Pawła Cylulko należą: rehabilitacja, terapia i wychowanie niepełnosprawnych dzieci z wykorzystaniem terapeutycznych walorów muzyki oraz kształcenie adeptów muzykoterapii.