Władze

Zarząd Główny Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich – VIII kadencja

przewodnicząca – dr Agnieszka Szymajda
v-ce przewodnicząca – dr hab. prof. UZ Lidia Kataryńczuk – Mania
sekretarz – mgr inż.Danuta Szostak
skarbnik – dr Helena Cesarz
członek – mgr Ewa Rybarczyk
członek – dr Daniela Colonna – Kasjan
członek – mgr Ireneusz Lisiecki

Główna Komisja Rewizyjna VIII kadencja

przewodnicząca – dr Ewa Woźniczka
członek – dr Ewa Frydel – Jasińska
członek – mgr Małgorzata Firfas

Główny Sąd Koleżeński VIII kadencja

mgr Grzegorz Bury
mgr Katarzyna Żuczkowska
mgr Renata Słowik

Redakcja Muzykoterapii Polskiej

Redaktor naczelny – dr Paweł Cylulko
Sekretarz redakcji – dr Klaudia Kukiełczyńska-Krawczyk

Honorowi członkowie

Honorowy Prezes Stowarzyszenia – dr Andrzej Janicki
Członkowie:
prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil
prof. Jerzy Mrozik